Nieuws

verwijsdata sinds corona-uitbraak

Aantal verwijzingen naar ziekenhuis vorige week boven 100.000

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak zijn vorige week door huisartsen weer meer dan 100 duizend verwijzingen gedaan voor patiënten naar een ziekenhuis of kliniek. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80 procent van voor de corona-uitbraak. De verwijsdata naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) duiden…
Lees verder

Regionale capaciteitsinzage voor coördinatiecentra en cohortverpleging

Regionale coördinatiecentra zorgen dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Omdat de regionale aanpak noodzakelijk bleek tijdens corona, heeft VWS een dringende oproep gedaan om deze regionale en domein-overstijgende aanpak te organiseren voor nu, maar ook structureel voor de toekomst. Via…
Lees verder

NVGzP en ZorgDomein zetten in op digitaal werken gezondheidpsychologen

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) heeft voor haar vrijgevestigde leden per 1 juni 2020 een overeenkomst afgesloten met ZorgDomein. Hierdoor krijgen leden van de NVGzP 7,5% korting* op de maandelijkse abonnementskosten** van ZorgDomein. Verbeterde samenwerking binnen de eerstelijn Op ZorgDomein kunnen verwijzers en zorgaanbieders…
Lees verder

Reguliere zorg neemt een vlucht

De laatste twee weken zien we het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, GGZ- en VV&T-instellingen op ons platform wederom stijgen. De coronazorg zorgde ervoor dat veel reguliere zorg niet kon worden opgepakt en er een stuwmeer aan uitgestelde zorg ontstond. In de eerste week…
Lees verder

Verwijzing naar sociaal wijkteam in Leiden sneller via ZorgDomein

Leidse huisartsen kunnen hun patiënten sneller doorverwijzen naar het sociale wijkteam in de buurt wanneer patiënten last hebben van psychosociale klachten. Vanaf vandaag gaat dat eenvoudig en snel via ZorgDomein. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland is onderstaand bericht te lezen: Steeds vaker geven huisartsen…
Lees verder
Nu in ZorgDomein: uitvragen van urgentie en status Covid-19

Nu in ZorgDomein: uitvragen urgentie en status Covid-19

In navolging van de eerder door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerde urgentieclassificatie, heeft ZorgDomein dezelfde termijnen van urgentie sinds maandag 11 mei opgenomen in haar platform. Zo kan de verwijzer bij de overdracht van de patiëntinformatie aangegeven binnen welke termijn de patiënt ‘gezien’ dient te…
Lees verder
Menu